Poland

Home

Printable Version

Back to Previous Page

Narzedzia do modelowania molekularnego w farmacji - prezentacja programu CAChe i szkolenie


CAChe jest jednym z szeroko stosowanych pakietow oprogramowania do chemii komputerowej, zaprojektowanym dla chemikow i farmaceutow prowadzacych badania m. in. z zakresu biochemii, bioinformatyki i chemii lekow, jak rowniez dla studentow i uczniow. CAChe pozwala kazdemu uzytkownikowi na trojwymiarowa wizualizacje czasteczek, analize konformacyjna, analize reaktywnosci i przewidywanie wlasciwosci zwiazkow przy uzyciu przyjaznego dla badacza interfejsu uzytkownika.13:00 - 14:30 Prezentacja programu CAChe - funkcjonalnosc i przyklady zastosowan:

  • optymalizacja geometrii
  • obliczanie parametrow termodynamicznych
  • lokalizowanie minimow globalnych (analiza konformacyjna)
  • obliczanie widm IR, UV-VIS, NMR
  • modelowanie reakcji chemicznych
  • analiza bialek i enzymow (docking)
  • analiza QSAR i QSPR

15:00 - 17:00 Szkolenie z programu CAChe.