Podczas całodniowego workshopu przećwiczymy konkretne przykłady zastosowania modelowania w nanotechnologii. Wykorzystywać będziemy cząsteczki i procesy, będące przedmiotem badań uczestników.

Szkolenie odbędzie się w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej w środę, 23 listopada. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w workshopie proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego na naszej stronie lub przesłanie e-maila na adres chemistry@fqs.pl z zainteresowaniami badawczymi, najpóźniej do 20 listopada. Szkolenie jest nieodpłatne.