Podczas całodniowego workshopu przećwiczymy konkretne przykłady zastosowania modelowania molekularnego i dynamiki molekularnej w materiałoznawstwie. Wykorzystywać będziemy cząsteczki i procesy, będące przedmiotem badań uczestników.

Szkolenie odbędzie się w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w czwartek, 25 maja. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w workshopie proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego na naszej stronie lub przesłanie e-maila na adres chemistry@fqs.pl z zainteresowaniami badawczymi, najpóźniej do 22 maja. Szkolenie jest nieodpłatne, niezbędny jest własny sprzęt komputerowy.