Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

FinDetFinDet to nowoczesne narzędzie informatyczne, którego celem jest skuteczne zwalczanie przestępstw finansowych w myśl znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem systemu FinDet jest umożliwienie instytucji obowiązanej zachowania pełnej zgodności z obwiązującym prawem w zakresie wykrywania przestępstw finansowych poprzez dostarczenie narzędzi pozwalających na stosowanie adekwatnych do sytuacji środków bezpieczeństwa finansowego.