Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Główne funkcje

FinReg wspomaga instytucję obowiązaną w:

  • automatycznej rejestracji transakcji,

  • ręcznej rejestracji transakcji,

  • korygowaniu transakcji już zarejestrowanych,

  • tworzeniu gotowych do przesłania plików dla GIIF, zgodnych z obowiązującym prawem.

Jednocześnie FinReg umożliwia:

  • całkowitą integrację z systemami mającymi na celu zapobieganie praniu pieniędzy (AML – Anti-Money Laundering),

  • przechowywanie danych o transakcjach i podmiotach dla efektywnego procesu rejestracji,

  • wgląd i możliwość tworzenia szeregu raportów o charakterze informacyjnym i kontrolnym,

  • standaryzację procesu raportowania,

  • równoczesną pracę wielu użytkowników (architekura klient-serwer),

  • wielopoziomowy dostęp do systemu.

Mechanizmy weryfikujące i walidujące systemu FinReg pozwalają skutecznie zapobiegać problemom i błędom związanym z rejestracją transakcji podejrzanych.

System został stworzony w oparciu o nowoczesne narzędzia i platformę Microsoft. Architektura systemu pozwala na łatwą integrację z istniejącymi systemami informatycznymi instytucji obowiązanej.