Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Informacje o produkcie

Ustawodawca nałożył na instytucje finansowe obowiązek śledzenia i wykrywania transakcji podejrzanych oraz ich raportowania w nowym formacie do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).


System FinReg został stworzony dla instytucji obowiązanych w celu wsparcia procesu raportowania do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej. FinReg pomaga zrealizować obowiązek przetwarzania, przechowywania i raportowania danych transakcyjnych zgodnie z obowiązującym prawem.