Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Główne funkcje

GhostMiner składa się z dwóch narzędzi: Devolopera oraz Analyzera.

GhostMiner Developer

GhostMiner Developer jest przeznaczony dla projektantów modeli danych, którzy korzystając z próbnych baz danych mogą wytrenować oraz przetestować i wybrać użyteczne modele. Do korzystania z tego programu potrzebna jest dobra znajomość analizy statystycznej i pewna wiedza z zakresu metod inteligencji obliczeniowej. Modele danych są budowane jako projekty Developera. Każdy projekt wiąże się z analizą danych typowych dla konkretnego problemu. Analiza ta rozpoczyna się od danych w formie nieprzetworzonej i obejmuje następujące etapy:


key_comp_pl_01.jpg

Końcowym produktem Developera jest model wiedzy właściwy dla rozpatrywanych danych. Model ten można wykorzystać jako element pomocniczy w procesach decyzyjnych.Przetwarzanie danych

Z uwagi na to, że w procesie eksploracji danych najważniejszym elementem są same dane, naturalne jest rozpoczęcie procesu eksploracyjnego od wstępnego zapoznania się z danymi. GhostMiner pozwala uzyskać informacje o danych na dwa sposoby.Po pierwsze, dostarcza informacje czysto statystyczne, takie jak:

  • liczba rekordów
  • liczba klas
  • liczba cech (atrybutów)
  • liczba rekordów należących do danej klasy
  • wartości minimalna, średnia i maksymalna dla każdej cechy
  • wariancja każdej cechy
  • liczba wartości brakujących dla każdej cechy


key_comp_02.jpg

Dane mogą być prezentowane zarówno w postaci oryginalnej jak i przetworzonej (standaryzowane lub normalizowane), porządkując rekordy według wartości wybranych cech lub filtrując rekordy, które należą wyłącznie do wybranej klasy.
Po drugie, szybka ewaluacja danych może nastąpić przy użyciu różnego rodzaju wykresów i diagramów. GhostMiner umożliwia podgląd danych z różnego punktu widzenia.

GhostMiner Analyzer

Z myślą o uproszczeniu tych procesów opracowano program GhostMiner Analyzer, który pozwala osobom podejmującym decyzje analizować nowe przypadki w miarę rozrastania się bazy danych.


GhostMiner Analyzer jest przeznaczony dla użytkowników, niebędących ekspertami w zakresie metod statystycznych, którzy do analizowania własnych danych używają modeli wykreowanych przez Developera i opracowanych przez ekspertów. Umożliwia on ocenę i wizualizację pojedynczych przypadków lub zbiorów przypadków w odniesieniu do innych, wzorcowych przypadków z bazy danych. Program Analyzer wyświetla informacje o modelu i o danych, dla których model został przeszkolony i udostępnia część narzędzi, służących w programie Developer do tworzenia modeli danych.


Ponadto Analyzer, dzięki swojej nieskomplikowanej strukturze, może zostać łatwo dostosowany do potrzeb konkretnej aplikacji biznesowej.