Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Informacje o produkcie

GhostMiner to zaawansowane narzędzie firmy Fujitsu do analitycznej eksploracji danych, które nie tylko wspiera rozmaite bazy danych (oraz arkusze kalkulacyjne), zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, ale także przygotowanie i selekcję danych, walidację modeli, multimodele takie jak komitety lub k-klasyfikatory i wreszcie wizualizację.


Wszystko to jest dostępne w jednym pakiecie - szeroki zakres przygotowania danych, selekcji cech, algorytmów eksploracji danych oraz technik wizualizacyjnych jest zintegrowany. Oznacza to, że wymagany jest tylko jeden format danych (projekt), zaś stosowanie i porównywanie różnych metod jest wyjątkowo proste. Pakiet posiada również intuicyjny interfejs, pozwalający na łatwą obsługę programu nawet mało doświadczonemu użytkownikowi.


Dzięki umiejętności wydobywania wiedzy z nagromadzonych danych GhostMiner pomaga w podjęciu trafniejszych decyzji we właściwym czasie i we właściwym miejscu, zapewniając menadżerom uzyskanie przewagi nad konkurencją.


GhostMiner skutecznie pomaga w rozwiązywaniu następujących problemów:

 • Segmentacja klientów na grupy w celach marketingowych

 • Profilowanie klientów w celu indywidualnego zarządzania kontaktami

 • Poprawa wskaźnika odpowiedzi na pocztowe kampanie reklamowe

 • Wykrywanie “dezerterów” wśród klientów

 • Wyszukiwanie klientów, którzy są dobrymi potencjalnymi nabywcami dodatkowych usług

 • Analiza przyczyn odchodzenia klientów do konkurencji

 • Analiza wniosków kredytowych

 • Przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji

 • Wybór najlepszego kandydata do pracy

Program jest przeznaczony dla następujących sektorów gospodarki:

 • Bankowość

 • Telekomunikacja

 • Handel elektroniczny

 • Dystrybucja

 • Usługi zarządzania zasobami

Dzięki swej uniwersalności GhostMiner jest również przydatny w wielu innych dziedzinach niezwiązanych z biznesem, takich jak:

 • Bioinformatyka - genetyka, proteomika, QSAR

 • Medycyna - kliniczne i laboratoryjne systemy diagnostyczne, farmakologia, aktywność biologiczna leków, analiza sygnałów i obrazów (za pomocą dodatkowych filtrów do przetwarzania obrazów/sygnałów)

 • Psychologia i psychiatria - obsługa analizy testów psychometrycznych i innych testów opierających się na kwestionariuszach

 • Zastosowania techniczne - diagnostyka silników, analiza procesów technologicznych…

 • Szkolnictwo

 • Zawsze i wszędzie tam, gdzie analizie trzeba poddać duże bazy danych