Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Audytor

Audytorzy mogą wykorzystać standard XBRL dla zwiększenia szybkości i redukcji kosztów procesów związanych z nadzorem i weryfikacją informacji finansowych. XBRL znacząco podnosi efektywność związaną z gromadzeniem i analizą danych.Narzędzia informatyczne powinny umożliwiać możliwie przyjazne wykonywanie zadań weryfikacji danych finansowych przedsiębiorstwa wobec standardów oraz walidacji poprawności wykorzystania odpowiednich znaczników XBRL w dokumentach. Audytorzy powinni być w stanie wykorzystać potencjał standardu XBRL w zakresie szybkiej i zarazem dokładnej oceny danych. Jednocześnie kosztowne i czasochłonne zadania wykonywane manualnie w ramach procesów audytorskich powinny zostać wyeliminowane. Konieczne jest także zapewnienie narzędzi umożliwiających nadzór nad procesami, w wyniku których powstają sprawozdania finansowe oraz nadzoru nad raportowaną informacją, by spełniała ona wymagania zdefiniowane przez regulatora. Tylko takie podejście umożliwi ogólny wzrost wydajności, dokładności i w efekcie końcowym niezawodności.Jako w pełni wyposażona platforma XBRL pakiet Interstage XWand zawiera szereg narzędzi, których celem jest wspomaganie audytorów w ocenie raportów finansowych. Do najczęściej wykorzystywanych zaliczają się: Instance Viewer, Instance Dashboard oraz Formula Editor. Umożliwiają one pomoc w zakresie:Formula Editor

  • Edycja i testowanie formuł w celu weryfikacji, transformacji i analizy dokumentów instancji

XWand Viewer

  • Walidowanie dokumentów względem specyfikacji XBRL 2.1, specyfikacji Dimension oraz wytycznych określonych przez regulatora
  • Możliwość tworzenia niestandardowych reguł walidacji z wykorzystaniem SQL Query
  • Eksport raportów walidacji w Microsoft Excel, HTML i innych formatach
  • Dostarczenie szeregu perspektyw na analizowane raporty oraz stojące u ich podstaw taksonomie
  • Porównywanie ze sobą wybranych dokumentów instancji

Instance Dashboard

  • Porównywanie i analiza szeregu dokumentów instancji jednocześnie
  • Analizy wielookresowe (np. analiza rok-po-roku)

Poza narzędziami wchodzącymi w skład pakietu Interstage XWand, audytorzy mogą wykorzystać także oferowany przez Fujitsu silnik umożliwiający przetwarzanie dokumentów XBRL wraz z innymi danymi. Proponowana platforma pozwala na pełną automatyzację pracy w obrębie standardu XBRL, dostarczając również funkcjonalności w zakresie komunikacji i kooperacji, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod wspierających organizację pracy (workflow).Pakiet Interstage XWand zapewnia wysoką efektywność zarówno procesów związanych z obiegiem danych, jak również tych dotyczących audytu; tym samym zapewniona jest możliwie wysoka jakość podejmowanych w tych zakresach działań. Niezawodność i daleko posunięte możliwości konfiguracyjne oferowanych narzędzi zapewniają dokładną kontrolę nad dokumentami XBRL, pozwalając audytorom skoncentrować się na pogłębionej analizie oraz identyfikacji błędów merytorycznych w sprawozdaniach. Ponadto elastyczna platforma Interstage XWand SDK umożliwia audytorom automatyzację oraz optymalizację złożonych procesów audytorskich w celu szybszego i lepszego spełniania wymagań klientów. Wykorzystując rozwiązanie Interstage XWand SDK, audytorzy mogą zaadaptować już istniejącą i zweryfikowaną infrastrukturę, w celu przetwarzania dokumentów XBRL; jednocześnie zastosowane takiego rozwiązania nie powoduje żadnych komplikacji natury prawnej z tytułu dotychczas zawartych umów.