Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Główne funkcje

Pakiet Interstage XWand to kompleksowy i zintegrowany zestaw produktów, który pomaga tworzyć, testować, raportować, gromadzić i analizować dane finansowe z wykorzystaniem języka XBRL (eXtensible Business Reporting Language) – standardu, który wydatnie wspomaga szybki i precyzyjny przepływ informacji finansowej.

Rozbudowane środowisko rozwoju aplikacji

Kompleksowe środowisko programistyczne wspomagające proces budowania w pełni funkcjonalnych, wydajnych i skalowalnych aplikacji XBRL.

 • Koncentracja na logice biznesowej zamiast na zawiłościach standardu XBRL

 • Pełna dokumentacja wraz z przykładowymi programami – nieoceniona pomoc w szybkim tworzeniu rozwiązań wykorzystujących XBRL

 • Rozwijanie aplikacji XBRL z zastosowaniem najpopularniejszych technologii: Java lub .NET

 • Zgodność z najnowszymi specyfikacjami dotyczącymi standardu XBRL, w tym: XBRL 2.1, Dimensions, Formula 1.0 oraz Inline XBRL; możliwość ich pełnego wykorzystania także we własnych rozwiązaniach

Niezawodna, profesjonalna platforma wdrożeniowa

Nowoczesne środowisko uruchomieniowe (runtime) do wdrażenia aplikacji XBRL stworzonych z wykorzystaniem pakietu Interstage XWand SDK.

 • Zaawansowany procesor XBRL pozwala na pełne wykorzystanie pełnych możliwości standardu

 • Wdrażanie aplikacji XBRL na wydajnej i skalowanej platformie klasy enterprise

 • Biblioteki Java i .NET są przygotowane do jednoczesnej obsługi wielu zapytań oraz przetwarzania dużej ilości informacji

 • Obsługa MS Windows Server, Solaris oraz Red Hat Linux

Zaawansowane i przyjazne w użyciu narzędzia

Bogaty zestaw narzędzi pozwalający użytkownikom tworzyć taksonomie, dokumenty XBRL (instancje), generować raporty oraz opracowywać reguły biznesowe.

 • Tworzenie taksonomii, rozszerzeń i instancji za pomocą przyjaznych w użyciu narzędzi w pełni wspierających najnowsze specyfikacje związane ze standardem XBRL

 • Szybki podgląd i porównanie wielu dokumentów instancji ze sobą konieczności dogłębnej znajomości XBRL

 • Kontrola dokładności i poprawności instancji XBRL wraz z taksonomiami, przy wykorzystaniu również niestandardowych reguł walidacyjnych, w celu zapewnienia zgodności z zewnętrznymi i wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości finansowej

 • Szybka walidacja wielu dokumentów dzięki możliwości przetwarzania wsadowego

 • Szerokie możliwości walidacji i optymalizacji przy zachowaniu zgodność z najnowszymi specyfikacjami dotyczącymi standardu XBRL

 • Wykorzystanie „najlepszych praktyk” opracowanych dla procesów raportowania, takich jak: Financial Taxonomies Architecture (FRTA) oraz Financial Reporting Instance Standards (FRIS)

 • Przyjazny interfejs użytkownika oferujący intuicyjną nawigację, funkcjonalność „przeciągnij i upuść”, menu kontekstowe oraz grupowanie kontekstów

 • Zaawansowane możliwości przeszukiwania i filtrowania danych ułatwiające szybkie odnalezienie poszukiwanych informacji

 • Przeglądanie dokumentów w formatach innych niż XBRL, np. HTML; możliwość eksportu danych zapisanych w formacie XBRL do innych narzędzi, w tym rozwiązań klasy BI

Integracja z narzędziami pakietu MS Office

 • Tworzenie odwzorowania („mapowania”) komórek arkusza kalkulacyjnego na odpowiednie elementy taksonomii z możliwością jego wielokrotnego wykorzystania do różnych celów

 • Możliwość wykorzystania utworzonego mapowania w celu konwersji danych bezpośrednio z arkuszy kalkulacyjnych MS Excel do formatu XBRL

 • Zastosowanie edytora MS Word w celu łatwego oznaczania danych znacznikami XBRL oraz generowania dokumentów instancji XBRL oraz Inline XBRL (iXBRL)