Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Sporządzający

Wszystkie podmioty sporządzające sprawozdania, bez względu na ich rozmiar i sektor działalności, począwszy od globalnych przedsiębiorstw po fundusze powiernicze, mogą wykorzystać możliwości standardu XBRL. Nowy standard bezpośrednio przyczynia się
do uzyskania wymiernych korzyści związanych z jego zastosowaniem: pozwala na
daleko posuniętą automatyzację tworzenia, weryfikacji, dystrybucji oraz wielokrotnego wykorzystania sprawozdań finansowych.Eliminacja czasochłonnego oraz podatnego na błędy etapu manualnego wprowadzania
i transformacji danych jest niezbędna dla zwiększenia dokładności, spójności i wiarygodności danych finansowych. Sporządzający powinien móc wykorzystać standard XBRL w celu automatyzacji zadań analitycznych, często wymagających danych pochodzących z wielu źródeł, dla poprawy terminowości i efektywności procesów decyzyjnych; rezultatem zmian staną się lepsze wyniki biznesowe.

Pakiet Interstage XWand oferuje szeroki wybór przyjaznych dla użytkownika narzędzi, które usatysfakcjonują nawet najbardziej wymagających. Wśród narzędzi najczęściej wykorzystywanych przez sporządzających sprawozdania narzędzi znajdują się Taxonomy Editor, Taxonomy Diff, Instance Creator, Sheet Mapping Designer, Sheet Instance Creator, oraz Word Tagger. Pozwalają one w pełni zaspokoić potrzeby w zakresie procesu tworzenia raportów, jednocześnie gwarantując zgodność z najbardziej aktualnymi specyfikacjami języka XBRL.


Taxonomy Editor oraz Taxonomy Diff

 • Tworzenie, rozszerzanie i walidacja taksonomii
 • Elastyczne przeszukiwanie dokumentów w celu szybkiego odszukania konkretnych pojęć
 • Porównywanie pojęć oraz ich wzajemnych relacji zdefiniowanych za pomocą warstw (ang. linkbases)

Instance Creator

 • Wprowadzanie danych finansowych oraz not do jednego lub wielu raportów
 • Możliwość tworzenia własnych zaawansowanych reguł walidacyjnych przy wykorzystaniu mechanizmu SQL Query oraz warstwy formuł (Formulas)
 • Zarządzanie dowolną ilością kontekstów i walut
 • Generowanie dokumentów w innych formatach niż XBRL (np. HTML)

Sheet Mapping Designer oraz Sheet Instance Creator

 • Tworzenie odwzorowania („mapowania”) komórek arkusza kalkulacyjnego na odpowiednie elementy taksonomii
 • Automatyczne tworzenie instancji XBRL na podstawie danych z arkusza kalkulacyjnego

Word Tagger

 • Oznaczanie danych finansowych bezpośrednio w dokumentach Word
 • Tworzenie szablonów dokumentów z gotowymi do wypełnienia znacznikami
 • Generowanie dokumentów w formacie XBRL oraz Inline XBRL (iXBRL)

Wykorzystanie narzędzi wchodzących w skład pakietu Interstage XWand umożliwia
podmiotom sporządzającym sprawozdania redukcję kosztów oraz wzrost efektywności
procesów związanych z gromadzeniem danych, przygotowywaniem oraz weryfikacją raportów finansowych. Dramatycznej poprawie ulega jakość danych, dzięki wyeliminowaniu konieczności dokonywania wielu podatnych na błędy operacji przez człowieka. Wykorzystując zaawansowane funkcjonalności pakietu Interstage XWand sporządzający są w stanie osiągnąć wyższy poziom zgodności ze standardami dotyczącymi tworzenia sprawozdań i tym samym wyróżnić się poprzez szybkość dostarczania oraz jakość prezentowanych danych. Dla sektora przedsiębiorstw nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż wzrost dokładności oraz tempa tworzenia i dostarczania raportów finansowych może bezpośrednio przełożyć się na poprawę relacji z inwestorami, instytucjami z sektora finansowego, analitykami oraz regulatorami,
przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich wymagań związanych z zapewnieniem zgodności.