Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

XBRL

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) jest językiem powstałym w odpowiedzi na zapotrzebowanie na uniwersalny sposób wymiany informacji finansowych.Cechy XBRL:

  • powszechny, ogólnodostępny i rozszerzalny elektroniczny język sprawozdawczości finansowej

  • otwarty, bezpłatny standard wspierany przez ponad 500 podmiotów

  • zaprojektowany w oparciu o powszechnie stosowane standardy sprawozdawczości finansowej i rachunkowej

  • informacje zapisane w języku XBRL osadzone są w jednoznacznie definiującym je kontekście

Korzyści z zastosowania XBRL:

  • redukcja czasu potrzebnego na konwersję i analizę danych

  • zapewnienie wysokiej jakości danych sprawozdawczych, dzięki zastosowaniu reguł walidacyjnych

  • łatwe zarządzanie, przetwarzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych pomiędzy dowolnymi systemami informatycznymi

  • możliwość szerokiego raportowania zarówno sprawozdań finansowych, jak również opracowań biznesowych

  • możliwość jednoznacznej definicji elementów (wraz z atrybutami sprawozdawczymi)


Fujitsu, będąc członkiem Międzynarodowego Konsorcjum XBRL, mocno angażuje się w rozwój XBRL, jako jedna z instytucji nadzorujących pracę nad kolejnymi specyfikacjami tego języka.


FQS Poland jako Center of Excellence dla Interstage XWand na region EMEA również popiera rozwój języka XBRL jako uniwersalnego standardu w sferze raportowania finansowego, zarówno w Polsce jak i na świecie. Wyrazem tego jest nasza obecność na liście członków XBRL Europe i Stowarzyszenia XBRL Polska.


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat standardu XBRL, sugerujemy zapoznanie się z oficjalną stroną Stowarzyszenia XBRL Polska.