Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

XBRL i Fujitsu

Co może zaoferować Fujitsu?

Największym wyzwaniem, które staje aktualnie przed dużymi korporacjami starającymi się dostosować do obowiązujących przepisów prawa, jest zarządzanie coraz bardziej złożonym i skomplikowanym procesem raportowania finansowego. Bardzo często proces ten wymaga dużego nakładu pracy, polegającej na ręcznym wprowadzaniu danych z wielu różnych i rozproszonych w obrębie całej organizacji systemów. Dokumenty finansowe muszą być zawsze sprawdzane i zatwierdzane przez odpowiedzialnych za to pracowników, a także przez zewnętrznych audytorów. Z kolei raporty wygenerowane przez różne systemy i tworzone w różnych formatach wymagają konsolidacji i odpowiedniego uporządkowania.


Łącząc moc standardu XBRL z automatyzacją procesów, Fujitsu oferuje swoim klientom nieocenioną pomoc w kwestii zarządzania cyklem realizowanego przez nich procesu raportowania finansowego.


Dzięki XBRL, wszelkie informacje finansowe mogą być gromadzone i wymieniane w jednym, wspólnym formacie, co znacznie ułatwia proces dystrybucji danych i zwiększa dokładność takich informacji. Tworzenie raportów w formacie XBRL pozwala firmom znaleźć się o krok do przodu w stosunku do innych przedsiębiorstw. Nie oznacza to jednak, że proces raportowania finansowego przestaje być pracochłonny i podatny na błędy. Fujitsu, oferując unikalne połączenie standardu XBRL i automatyzacji procesu raportowania finansowego, wspiera swoich klientów w efektywnym i dokładnym gromadzeniu informacji, przekształcaniu ich w standardowy format a także zapewnia, że dokumenty finansowe przedsiębiorstw zostaną poddane odpowiedniej weryfikacji i kontroli zanim staną się przedmiotem zewnętrznego audytu.


Dzięki propozycji Fujitsu, użytkownicy mogą w łatwy sposób zdefiniować wszelkie procesy zachodzące w ramach raportowania finansowego, a następnie dokonać ich automatyzacji, dzięki czemu raporty przekazywane są do odpowiednich osób i w odpowiednim czasie. Co więcej, dane pobierane mogą być z wielu różnych firmowych aplikacji i automatycznie przekształcane w standardowy format XBRL. Automatyzacja procesu raportowania finansowego pozwala firmom identyfikować i obserwować tzw. „wąskie gardła” oraz wszelkie niestandardowe i rzadkie operacje, dzięki czemu są one w stanie niezwłocznie reagować na nietypowe sytuacje i poprzez to minimalizować ryzyko.

Kto może skorzystać dzięki zautomatyzowanemu raportowaniu opartemu na standardzie XBRL?

  • Giełdy papierów wartościowych i regulatorzy, którzy zarządzają procesem raportowania finansowego

  • Firmy audytorskie i księgowe, które realizują proces raportowania finansowego dla swoich klientów

  • Duże korporacje posiadające wiele oddziałów lub wielowarstwową strukturę organizacyjną – dzięki automatyzacji procesu raportowania finansowego redukują one czas, złożoność czynności i ryzyko, związane z konsolidacją i standaryzacją informacji finansowych pochodzących z wielu różnych źródeł

Dlaczego Fujitsu?

Fujitsu działa w obszarze XBRL już od momentu powstania Konsorcjum XBRL w Japonii. Od tego czasu nieustannie inwestuje w rozwój specyfikacji XBRL, w innowacyjne rozwiązania, które wspierają te specyfikacje, a także w proces ułatwiania włączania standardu XBRL w czynności związane z raportowaniem finansowym. Wśród użytkowników rozwiązań Fujitsu znajdują się Bank Hiszpanii, Merrill Corporation, Dynaxys, Clarity Systems, United Technologies Corp oraz regulatorzy azjatyccy, jak na przykład Koreańska Komisja Nadzoru Finansowego, Japońska Agencja Usług Finansowych oraz Tokijska Giełda Papierów Wartościowych. Fujitsu posiada więc unikalne kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie we wspieraniu swoich klientów w sprawnym realizowaniu procesu raportowania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Implementacja XBRL w Fujitsu

Regulatorzy, instytucje finansowe oraz liczne przedsiębiorstwa w wielu krajach decydują się obecnie na zastosowanie XBRL jako standardu w procesie raportowania finansowego. Także Fujitsu dostrzegło zalety wykorzystania XBRL, przekształcając swoją wewnętrzną infrastrukturę IT w jedną unikatową platformę raportowania finansowego. Obejmuje ona:

  • 69 systemów,

  • 1200 interfejsów,

  • 1,000,000 kodów produktów,

  • ponad 9000 procesów.

Korzyści z implementacji języka XBRL i przekształcenia wewnętrznej infrastruktury IT to przede wszystkim standaryzacja oraz poprawa przejrzystości procesu raportowania finansowego realizowanego przez Fujitsu.


Aby dowiedzieć się jak XBRL przekształcił wewnętrzną platformę raportowania finansowego Fujitsu, zapraszamy do zapoznania się z niniejszym studium przypadku. Prezentuje ono w jaki sposób Fujitsu udoskonaliło swoje wewnętrzne systemy IT używając XBRL-GL (z ang. XBRL General Ledger), XML i SOA aby uczynić globalne działania bardziej efektywnymi i tym samym przyśpieszyć decyzje kierownictwa oraz ulepszyć zarządzanie finansowe.