Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Regulator

Organy regulacyjne na całym świecie dostrzegają możliwości jakie niesie ze sobą standard XBRL w zakresie istotnego wzrostu efektywności, jakości oraz dokładności raportowania finansowego. Aby w pełni wykorzystać potencjał nowego standardu, konieczne jest sformalizowanie wymagań dotyczących zakresu raportowanych informacji w postaci taksonomii XBRL. To zadanie – krytyczne z punktu widzenia powodzenia projektu – musi być wykonane możliwie szybko
i zarazem uważnie, przy zachowaniu zgodności z najnowszymi specyfikacjami dotyczącymi standardu. Ponadto zarówno analiza sposobu wykorzystania taksonomii, jak i możliwość wprowadzania do niej modyfikacji, stanowią bardzo ważne elementy w procesie tworzenia
i dostosowywania regulacji związanych ze sprawozdawczością finansową. Przed przystąpieniem do analizy przesyłanych dokumentów, w celu zagwarantowania ich zgodności z wytycznymi dotyczącymi struktury oraz sposobu raportowania, konieczne jest przeprowadzenie procesu ich weryfikacji. Sam proces analizy powinien być możliwie szybki i niezawodny dla zapewnienia jakości, dokładności i spójności informacji.Spośród szeregu narzędzi dostępnych w pakiecie Interstage XWand do najczęściej wykorzystywanych przez regulatorów z pewnością należy zaliczyć Taxonomy Editor, Instance Creator, XWand Viewer oraz Formula Editor, które wspomagają pracę w następujących obszarach:


Taxonomy Editor

 • Tworzenie, rozszerzanie i walidacja taksonomii XBRL
 • Wsparcie dla najnowszych specyfikacji XBRL 2.1, Dimensions i FRTA

Instance Creator

 • Ekstrakcja instancji XBRL z dokumentów Inline XBRL
 • Walidacja instancji XBRL względem:
  • Najnowszych specyfikacji XBRL

  • Dodatkowych warunków zdefiniowanych przez użytkownika

  • Wytycznych regulatorów, takich jak: EDGAR Filer Manual (SEC) oraz (aktualnie tworzony) HMRC Style Guide

XWand Viewer

 • Walidacja instancji XBRL względem:
  • Najnowszych specyfikacji XBRL

  • Dodatkowych warunków zdefiniowanych przez użytkownika

  • Wytycznych regulatorów, takich jak: EDGAR Filer Manual (SEC) oraz (aktualnie tworzony) HMRC Style Guide

Formula Editor

 • Wsparcie dla specyfikacji Formula 1.0
 • Edycja i testowanie formuł służących do weryfikacji i analiz dokumentów instancji

Regulator otrzymuje możliwość wykorzystania kompletnej, procesowo zorientowanej platformy, pozwalającej na wykorzystanie standardu XBRL w celu zautomatyzowania etapów walidacji oraz inspekcji przesyłanych sprawozdań. Co więcej Interstage XWand SDK może zostać zastosowany do implementacji dowolnego, zdefiniowanego przez użytkownika, sposobu przetwarzania dokumentów XBRL.Decydując się na pakiet Interstage XWand jego użytkownicy mają gwarancję pełnego dostępu do możliwości oferowanych przez standard XBRL i całkowitej zgodności z nim tworzonych sprawozdań.


W połączeniu z szybkością implementacji wsparcia dla nowych specyfikacji standardu oraz doskonałym programem szkoleń oferowanych przez Fujitsu, wybór rozwiązania Interstage XWand bezpośrednio przekłada się na znaczne oszczędności pieniędzy i czasu w projektach mających na celu wykorzystanie języka XBRL, jednocześnie znacząco podnosząc efektywność procesów związanych z przetwarzaniem sprawozdań stworzonych w tym standardzie. Umożliwia to większą efektywność oceny merytorycznych aspektów raportowania, weryfikacji jakości
i dokładności raportowanych danych.