Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Ready2Sell


Ready2Sell jest łatwym w użyciu, ale jednocześnie bardzo zaawansowanym systemem klasy CRM, zaprojektowanym dla użytkowników biznesowych. Oferuje on możliwość korzystania z profesjonalnych narzędzi analitycznych, bez konieczności wcześniejszego zdobycia technicznej bądź statystycznej wiedzy.


Największym wyzwaniem dla oferowanego aktualnie na rynku oprogramowania wspierającego sprzedaż jest maksymalizacja relacji z klientami – Ready2Sell umożliwia realizację tego celu, dostarczając użytkownikom systemu podejście zorientowane zarówno na klienta, jak i na adresowaną do niego kampanię.


Nie ulega wątpliwości, że sprawne zarządzanie relacjami z klientem (CRM) stało się w ostatnim czasie jedną z kluczowych strategii prowadzenia biznesu, którą wiele osób postrzega wręcz jako warunek niezbędny do przetrwania firmy. Niemniej jednak, prosty CRM operacyjny nawet jeśli umożliwia skuteczną realizację codziennych operacji biznesowych, nie jest w stanie zapewnić przewagi konkurencyjnej, której poszukują menedżerowie. Aby relacje z klientami zaczęły przynosić oczekiwane korzyści, dane dotyczące klientów muszą stać się częścią strategii CRM. Ready2Sell wykorzystuje informacje pochodzące z interakcji z klientami do tworzenia analiz w oparciu o techniki data mining, a także umożliwia włączenie ich bezpośrednio w sferę działań operacyjnych.

Tworzenie własnego rozwiązania typu CRM w oparciu o komponenty pochodzące od różnych dostawców, które wymaga zaangażowania konsultantów i informatyków w celu zintegrowania wszystkich elementów w jedną całość, jest bardzo czasochłonne i skazane na wysokie koszty. Ready2Sell jest kompleksowym i gotowym do użycia rozwiązaniem, które może funkcjonować zarówno w połączeniu z innym systemem, jak również zupełnie niezależnie, dając Ci pełną swobodę i elastyczność w zakresie kształtowania procesu CRM.