Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Korzyści

R2S stwarza możliwości bardzo skutecznego selekcjonowania docelowej grupy klientów dla określonych produktów. Dzięki użyciu R2S - nie trzeba stosować skomplikowanej analizy statystycznej mającej na celu selekcję atrybutów opisujących klienta, wyliczanie złożonych korelacji, kros tabulacji itp.


Rozwiązanie proponowane w ramach R2S pozwala na redukcję czasu pracy z tym związaną z 2-3 tygodni do zaledwie kilku godzin. Pozostały czas może zostać wykorzystany na inne ważne czynności związane z pracą w sprzedaży!


benefits_01.jpg

R2S pozwala na znacznie efektywniejsze prowadzenie kampanii marketingowych w oparciu o następujące kryteria:

  • maksymalizacja oczekiwanego zysku całkowitego,

  • maksymalizacja zysku w przeliczeniu na jednego klienta,

  • minimalizacja kosztów kampanii poprzez określenie sposobu oraz optymalnej liczby klientów, do których wysyłana jest oferta,

  • zwiększenie satysfakcji klienta,

  • budowanie lojalności klientów.