Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Główne funkcje

Ready2Sell składa się z trzech części: Menedżer danych, Centrum analityczne, Menedżer kampanii.

Menedżer danych

Menedżer danych wyposaża użytkownika w narzędzia do zarządzania danymi i do ich walidacji.

Jeśli chodzi o dostarczanie danych do systemu, Ready2Sell wspiera pliki tekstowe w uprzednio zdefiniowanym formacie, integrację bazy danych oraz manualne wprowadzanie danych poprzez formularze internetowe. Tak wysoki poziom elastyczności umożliwia dostosowanie procesu CRM do potrzeb firmy.

Jakość danych jest kluczowa dla skutecznego funkcjonowania rozwiązania typu CRM; z tego też względu w przypadku Ready2Sell wszystkie informacje związane z działalnością operacyjną, zanim zostaną wprowadzone do systemu, muszą przejść proces akceptacji.

Centrum analityczne

Ready2Sell, działając w oparciu o jasne i dokładne dane, umożliwia użytkownikowi osiągnięcie wysokiego poziomu zrozumienia zachowań konsumenckich, a także gwarantuje efektywną segmentację klientów i trafny dobór działań w stosunku do określonej grupy docelowej.

Centrum analityczne odgrywa kluczową rolę w tworzeniu fundamentalnych elementów kampanii, niezbędnych do jej skutecznego przebiegu. Należą do nich:

  • Segmenty, które dzielą populację klientów na grupy, cechujące się tymi samymi atrybutami. Ready2Sell dostarcza użytkownikowi trzy rodzaje metod segmentacji – począwszy od segmentacji manualnej, aż do w pełni zautomatyzowanego rozwiązania.

  • Reguły asocjacyjne – rezultat analizy koszykowej – stanowią kluczowy element umożliwiający prowadzenie skutecznych kampanii typu up-selling i cross- selling. Przeprowadzenie analizy koszykowej przynosi także wiele korzyści w zakresie projektowania kampanii lojalnościowych.

  • Modele odpowiedzi – pomagają określić, którzy klienci są skłonni do odpowiedzi na skierowaną do nich kampanię, a którzy nie: współczynnik odpowiedzi obliczony dla każdego klienta to bardzo ważna informacja, która umożliwia zaprojektowanie i przeprowadzenie możliwie najlepszej kampanii.

Menedżer kampanii

Trzeci moduł systemu – Menedżer kampanii, umożliwia realizowanie i nadzorowanie kampanii marketingowej. Co więcej, pośród jego funkcjonalności znajduje się także przeprowadzanie analiz kampanii zakończonych.

Funkcjonalności modułu Menedżer kampanii obejmują:

  • Tworzenie projektu kampanii – wspierane są różne działania sprzedażowe, w tym kampanie typu cross – selling, programy lojalnościowe czy też wszelkie indywidualnie projektowane aktywności. W celu zwiększenia zysku i zapewnienia skuteczności kampanii, jej projekt może być optymalizowany w oparciu o następujące kryteria: grupa docelowa, współczynnik odpowiedzi na działania marketingowe, zysk. Przygotowany w ten sposób projekt prowadzi do możliwie najlepszej realizacji kampanii.

  • Monitorowanie kampanii sprzedażowej – możliwość wglądu w kluczowe wskaźniki wydajności związane z trwającymi kampaniami, co pozwala na interaktywne działanie już w trakcie trwania kampanii.

  • Analiza kampanii zakończonych i wydobywanie wiedzy – szczegółowe informacje związane z pozytywnymi i negatywnymi rezultatami kampanii mogą być w łatwy sposób wykorzystane podczas tworzenia nowego projektu – w celu stworzenia lepszej oferty dla grupy docelowej i zwiększenia współczynnika ROI przyszłych kampanii.