Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Korzyści

Połączenie metod karty skoringowej oraz drzewa decyzji zaowocowało powstaniem skutecznego systemu, który dzięki intuicyjnemu interfejsowi może być z łatwością obsługiwany przez osoby nieposiadające dużego doświadczenia w pracy z metodami statystycznymi i zaawansowanymi narzędziami data mining.

Score!T pozwala na:

 • minimalizację wymogów kapitałowych dzięki zastosowaniu metody wewnętrznych ratingów (Internal Ratings Based Approach),

 • uwolnienie zasobów banku,

 • lepszą alokację kredytu,

 • kontrolę i przewidywanie “złych” długów,

 • homogeniczność procesu oceny zdolności kredytowej,

 • możliwość prowadzenia elastycznej polityki kredytowej przez kierownictwo banku,

 • zwiększenie zysku dla interesariuszy,

 • łatwe dostosowanie analiz do wymogów i specyfiki instytucji finansowej dzięki otwartej architekturze systemu.

System Score!T udostępnia funkcjonalność umożliwiającą szacowanie ryzyka w związku z wymogami nakładanymi na instytucje finansowe przez Nową Umowę Kapitałową.

Korzyści dla analityka kredytowego:

Score!T wspomaga pracę analityka kredytowego w dostarczaniu cennych informacji oraz pomaga mu w przeprowadzaniu efektywnych analiz poprzez:

 • budowę punktowej karty skoringowej ,

 • zmniejszenie liczby „złych” kredytów,

 • łatwe delegowanie uprawnień do udzielania kredytów,

 • zwiększenie liczby rozpatrywanych aplikacji kredytowych w jednostce czasu.