Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Główne funkcje

Score!T składa się z trzech komplementarnych modułów Centrum analitycznego, Menedżera danych i Administratora danych umożliwiających efektywny podział pracy.

Centrum analityczne

Centrum analityczne to moduł, w którym odbywa się tworzenie, analiza oraz zarządzanie modelami. Funkcjonalność tego modułu obejmuje również:

  • wyliczanie parametrów bazylejskich,
  • tworzenie kart skoringowych,
  • testowanie modeli data mining.


Modele, które stanowią jądro systemu, w systemie Score!T można podzielić na następujące kategorie:

  • modele predykcyjne (data mining) ,
  • metoda karty skoringowej,
  • komitet modeli (kombinacja powyższych metod).

Menedżer danych

Menedżer danych jest modułem odpowiedzialnym za dostarczanie danych wejściowych do systemu; w szczególności za tworzenie nowych aplikacji kredytowych i udostępnianie wybranych danych historycznych, odnoszących się do udzielonych kredytów. Dzięki możliwości edycji dostarczanej informacji, moduł ten umożliwia również tworzenie korekt we wprowadzonych danych. Proces pozyskiwania danych może być zautomatyzowany na życzenie klienta.

Administrator danych

Administrator danych to moduł, którego zadaniem jest zapewnienie użytkownikowi końcowemu poprawnej i kompletnej informacji, niezbędnej do przeprowadzania analiz. Moduł ten umożliwia:

  • nadzór i administrację danymi,
  • tworzenie nowych typów aplikacji kredytowych,
  • definiowanie atrybutów charakteryzujących aplikację kredytową.

Administrator danych, odpowiada również za dostarczenie do systemu informacji o kredytach (produktach), o ile nie są one wprowadzane automatycznie.