Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Informacje o produkcie

Głównym zadaniem systemu Score!T jest wsparcie w zakresie prawidłowej oceny zdolności kredytowej oraz pełne jej wykorzystanie pod kątem minimalizacji ryzyka związanego z niespłaceniem kredytu przez nierzetelnych klientów.

System pomaga w wypełnieniu wymogów Nowej Umowy Kapitałowej (Basel III) oraz dyrektywy CRD (Capital Requirements Directive) związanej z obliczaniem adekwatności kapitałowej, oferując rozwiązanie oparte na metodzie wewnętrznych ratingów (Internal Ratings Based Approach).

Score!T jako zaawansowany system wspomagania decyzji, dostarcza innowacyjnych rozwiązań w następujących obszarach:

  • klasyfikacja aplikacji kredytowych pod kątem zdolności kredytowej w oparciu o historyczne dane kredytowe, poprzez dostarczenie odpowiednich reguł decyzyjnych,
  • wyliczanie parametrów ryzyka opisanych Nową Umową Kapitałową (Basel III),
  • przygotowanie kart skoringowych oraz danych treningowych dla modelowania zachowań klientów.