Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Wymagania systemowe

Serwer WWW, serwer bazodanowy, komponent serwerowy data mining

  • Software: Microsoft Windows® 2000 Server / Windows 2003 Server (32-bit operating system support only), MS SQL Server 2000 SP3/4, MS SQL Server 2005

  • Hardware: Intel Pentium IV (lub odpowiednik) procesor 2 GHz (lub szybszy)

Stacje klienckie

  • Software: MS Windows 2000 Pro / Windows XP Professional SP2, Internet Explorer 7.0

  • Hardware: Intel Pentium III (lub odpowiednik) procesor 1GHz lub szybszy, 512 MB RAM (rekomendowane)

  • Połączenie sieciowe do serwera aplikacji