Z przyjemnością informujemy, że oprogramowanie Fujitsu XBRL uzyskało status Oprogramowania Certyfikowanego XBRL dla modułów xBRL-JSON i xBRL- CSV, co oznacza, że ​​jesteśmy w stanie obsługiwać nowsze formaty XBRL w naszym silniku przetwarzania XBRL.

Certyfikat ten odzwierciedla niezachwiane zaangażowanie Fujitsu w tworzenie najlepszych w swojej klasie rozwiązań xBRL.

Otwarty model informacyjny (OIM) zapewnia niezależny od składni model danych XBRL, pozwalający na niezawodną transformację danych XBRL na inne reprezentacje.

Strategicznym podejściem Fujitsu, jest oferowanie wsparcia dla wszystkich dostępnych publicznych specyfikacji XBRL, w tym również OIM.

EBA i EIOPA rozpoczęły proces przejścia z formatu sprawozdawczego XBRL-XML na xBRL-CSV.

Fujitsu zdaje sobie sprawę, jak ważne jest słuchanie klientów i aktywne uwzględnianie ich opinii w strategiach rozwoju produktów.

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą naszych produktów i usług - bądźcie na bieżąco!