Tegoroczne warsztaty odbyły się w Krakowie w dniu 8 maja 2023 r.

Spotkanie to jest platformą wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy naszymi klientami z implementacji projektów XBRL i iXBRL, prelegenci przedstawią przyszłe wymagania związane z regulacjami dotyczącymi raportowania oraz jaki wpływ będą one miały na organy nadzorcze (NCAs), OAMs - Officially Appointed Mechanism - systemy scentralizowanego gromadzenia informacji regulowanych oraz instytucje raportujące.

Warsztaty były okazją dowiedzenia się więcej o:

 
  • Nowych rozwiązaniach FUJITSU dla projektów XBRL, inline XBRL i OIM CSV.
  • Najnowszych zmianach w xBRL-CSV i Calculations v1.1
  • Planach rozwoju technicznych standardów sprawozdawczości EBA, EIOPA, SRB i ESMA ESEF
  • Wpływie nowego formatu raportowania xBRL-CSV na organy nadzorcze (NCAs) oraz podmioty raportujące
  • Raportowaniu korporacyjnym w dobie Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence)
  • Analizie danych XBRL zbieranych przez organy nadzorcze.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele europejskich organów nadzorczych (NCA), OAM, podmioty raportujące, firmy konsultingowe oraz dostawcy usług oraz oprogramowania XBRL z ponad 20 krajów.

Chcielibyśmy szczególnie podziękować naszym prelegentom, którzy znaleźli czas, aby podzielić się z nami swoimi doświadczeniami podczas spotkania.

        

Otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii i cieszymy się, że poruszane tematy i prezentacje spełniły oczekiwania uczestników pod względem merytorycznym.

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie i mamy nadzieję, że spotkamy się na następnych warsztatach Fujitsu xBRL!