Podczas seminarium pokażemy możliwości naszego pakietu do modelowania molekularnego i dynamiki molekularnej na konkretnych przykładach. Prezentacja odbędzie się w ramach Seminarium Zespołów Chemii Fizycznej oraz Wydziału Chemii U.Wr. 25-11-2019 w w sali audytoryjnej IIEF.